Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 18.9.2020

1. Rekisterin ylläpitäjä ja yhteishenkilö

Tillamiina / Milla Kivioja
Y-tunnus 2948252-5
Kalliontie 25 85500 Nivala
+358442505595

2. Rekisterin nimi

Tillamiinan asiakasrekisteri

3. Rekisterin pitämisen tarkoitus

Rekisterin perusteena on henkilötietolain mukainen asiakasrekisteri. Rekisterin henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisesti asiakassuhteiden yhteydenpitoon, hoitamiseen, ylläpitoon, kehittämiseen, asiakaspalveluun, palvelujen toteuttamiseen, tuotteiden ja palvelujen markkinointiin sekä yrityksen sivuston ja liiketoiminnan hallinnointiin ja kehittämiseen

4. Rekisterin sisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kyseessä on yksityisesti ylläpidetty tietolähde. Asiakasta koskevia henkilötietoja kerätään vain asiakkaalta itseltään joko sähköpostitse, suullisesti, puhelimitse tai www.tillamiina.fi verkkosivustolla olevan yhteydenottolomakkeen kautta palveluiden tuottamisen mahdollistamiseksi. Asiakas suostuu siihen, että tilatessaan kuvauspalvelun, saa rekisterinpitäjä oikeuden ottaa ja käsitellä asiakkaasta otettuja valokuvia tarkoituksenmukaisen palvelun toteuttamiseksi.

5. Henkilötietojen luovuttaminen ja suojaus

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle. Kerättäviä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksessa. Tietojen luovuttaminen on mahdollista yrityksen toimintaan perusteltaviin käyttötarkoituksiin (esimerkiksi laskutusohjelma HOLVI ja kirjanpito Tilitoimisto Utriainen). Kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.  Asiakas hyväksyy sen, että asiakkaan tilaamien kuvapalveluiden tai kuvatuotteiden tilaukseen ja toimitukseen liittyen rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää kolmannen osapuolen palveluita, esimerkiksi sähköistä suojattua kuvagalleriaa koevedos- ja kuvatilaustarkoituksessa. Kuvia luovutetaan kolmansien osapuolien käsiteltäväksi myös niissä tapauksissa jos asiakas tilaa itselleen fyysisiä kuvatuotteita ja rekisterinpitäjä tilaa kuvatuotteet kolmannelta osapuolelta. Tällaisessa tapauksessa asianmukainen tietosuojan taso varmistetaan noudattamalla soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Tämän lisäksi kuvaajalla on oikeus asiakkaan suostumuksella käyttää asiakkaasta otettuja valokuvia kuvauspalveluiden markkinointiin, näyttelyihin tai kuvakilpailuihin osallistumiseen, mutta käyttäessään asiakkaasta otettuja kuvia näihin tarkoitukseen rekisterinpitäjä ei mainitse niissä asiakkaan henkilötietoja.  

6. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Henkilötietoja voidaan säilyttää kuitenkin pidempään kirjanpidollisissa lain vaatimissa tarkoituksissa tai mikäli asiakas ei erikseen toivo tietojensa poistoa ja asiakkuuden ”unohtamista”.

7. Rekisterin suojaus

Rekisteri on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa.

8. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai muutoin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiin lainmukaisesti. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna.